Адвокатские и юридические услуги

договорная

Надання правової інформації, консультацій і роз’яснень

• з правових питань
• правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави
• складання заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру
• представництво інтересів в державних органах
• ведення цивільних, господарських, адміністративних справ адвокатом
• збирання доказів на стадії досудової підготовки
• представництво у судах
• особливості розцінок окремих категорій справ
• ведення кримінальних справ адвокатом
• захист підозрюваного на стадії досудового розслідування, представництво потерпілого, цивільного позивача на стадії досудового розслідування
• захист обвинувачуваного, підсудного на стадії судового провадження представництво потерпілого, цивільного позивача на стадії судового провадження
• судове провадження з перегляду судових рішень
• ведення справ про адміністративне правопорушення
• послуги у випадку настання дтп
• представництво в процедурі виконання судових рішень
• реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності та змін до установчих документів
• інші супутні послуги

Тип другое